HET BOEK IN NEDERLAND OVER

‘GOVERNANCE VOOR HET MKB’


waarin de auteur (Peter van der Schoot) de Governance op een niet-conventionele wijze behandelt waarbij heilige huisjes onderuit worden gehaald.

Tevens worden een aantal spelers zoals curatoren en rechter-commissarissen als ook een Raad van Commissarissen bekritiseerd.

Een must voor bijdetijdse bestuurders en familie-aandeelhouders in het Midden-en Klein Bedrijf (“MKB”).

Tot dusverre is het onderwerp ‘Corporate Governance’ – zoals het woord al zegt – voorbehouden aan beursgenoteerde en andere grote concerns als ook not-for-profit organisaties. Nog los van het feit dat deze Codes voor bestuurders in het MKB onduidelijke en academische taal bevatten, zijn ze feitelijk ongeschikt voor het MKB.

Voor zover bekend is dit – in Nederland – het eerste praktische boekwerk over Governance in het MKB hetgeen op zich wel opmerkelijk is. De ervaring leert dat het voor bestuurders in het MKB een raadsel is wat ze wel en niet moeten c.q. mogen doen, en hoe ze moeten handelen teneinde problemen te voorkomen. Hoewel met name de meeste familiebedrijven al zeer veel ingrediënten bevatten die het onderwerp Governance dekken, is het toch wel cruciaal om het plaatje compleet te maken.

In dit boek behandelt de auteur hoe familie- en andere MKB-bedrijven met Governance kunnen omgaan. Het doel van Governance is om een optimaal en transparant stelsel van ‘checks and balances’ te waarborgen voor ondernemingen. Governance betreft diverse issues zoals integriteit, toezicht, verantwoordelijkheden, zeggenschap, cultuur en bestuur.

Verder het advies om alleen daarvoor geschikte adviseurs te raadplegen waarbij primair zeker niet wordt gedacht aan advocaten, accountants en organisatieadviseurs. In dat kader is het daarom wenselijk om een meer doelgerichte expert (‘consularis’) in het leven te roepen die tegen een acceptabele vergoeding kernachtig de nodige support verleent teneinde de bestuurder voldoende zekerheid en uitsluitsel te geven.

Gewaarschuwd wordt voor juridisering van Governance aangezien dit geen juridisch maar een bedrijfskundig c.q. management onderwerp is.

De auteur beschrijft op basis van zijn uitgebreide ervaringen als adviseur, bestuurder en commissaris van een aantal (familie-)MKB bedrijven de verschillende onderdelen van Governance daarbij aangevuld met praktische richtlijnen, handvatten, checklists en praktijkvoorbeelden.

Samengevat:

  • Hoe vertaal ik de Corporate Governance Codes naar een MKB-bedrijf ?
  • Gericht op bedrijven met 100 à 500 werknemers.
  • Bestemd voor directies van middelgrote (familie-)bedrijven uit de MKB-sector die zich aan de regels willen houden van een Governance Code.
  • Naar een efficiënte en eigentijdse besturing.
  • Hoe hou ik het zo praktisch en kernachtig mogelijk ?
  • Governance is geen juridisch onderwerp maar een management, bedrijfskundig issue.
  • Waarom nog een Raad van Commissarissen ?

Dit boek is vanaf heden verkrijgbaar via (1) www.boekenbestellen.nl, (2) www.bol.com (alleen NL en BE), (3) www.managementboek.nl  en (4) de meeste boekwinkels.   

Voor bestellingen buiten België en Nederland: Governancemkb@gmail.com


ISBN: 978-94-6406-398-1