inhoudsopgave

1.    Inleiding: Waarom dit boek ?

2.    Wat is Corporate Governance ?

3.    Basisprincipes van Governance voor het MKB

4.    Vertaling van Corporate Governance naar de MKB-situatie

5.    Voor- en nadelen van een Raad van Commissarissen in het MKB

6.    Geen Raad van Commissarissen: Hoe te vervangen ?

7.    Structuur en structureren in het kader van Governance

8.    Concrete handvatten

9.    Praktijkvoorbeelden

Aanbevelingen